trà xanh thái nguyên chính gốc, trà xanh thái nguyên, Trà tân cương Thái Nguyên ngon

    trà xanh thái nguyên chính gốc, trà xanh thái nguyên, Trà tân cương Thái Nguyên ngon

    trà xanh thái nguyên chính gốc, trà xanh thái nguyên, Trà tân cương Thái Nguyên ngon

    Văn Hóa Uống Trà Của Người Việt

    Ngày xưa còn nhỏ, tôi nghĩ rất đơn giản về trà, trà là thứ để khi khách đến nhà, ba mẹ lại bắt tôi pha trà mời khách uống. Sau này khi lớn lên, tôi mới hiểu về giá trị của chén trà, người ta có thể đến gần nhau hơn, hiểu nhau hơn cũng chính nhờ trà.

    Facebook chat